Služba overenia elektronického podpisu

 • Balíček overenia elektronického podpisu

27,00 € 27,00 € 27.0 EUR bez DPH

0,00 € bez DPH

Táto kombinácia neexistuje.


*Maximálny počet ks pre vybraný produkt!
Pridať do košíka Pridať do košíka

O aktivácii služby Vás budeme informovať emailom.


Služba overenia elektronického podpisu

První certifikační autorita (I.CA)

Služba overenia elektronického podpisu predstavuje nadstavbu pre elektronické registratúry ale aj ďalšie systémy, ktoré prijímajú a spracúvajú elektronické dokumenty opatrené elektronickým podpisom. Povinnosť overovať podpisy prijatých elektronických dokumentov je daná zákonom č. 272/2016 o službách vytvárajúcich dôveru pre elektronické transakcie. Subjekty verejnej moci majú povinnosť overovania definovanú § 3 ods. 4) Vyhlášky č. 70/2021 Z.z. O podrobnostiach výkonu spisovej služby.

Ponúkaná služba podporuje overenie dokumentu v štandardných a legislatívne podporovaných európskych formátoch:

 • PAdES B-B

 • CAdES B-B (v internej i externej verzii)

 • XAdES B-B (Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2015/1506)

Kompletné overenie je vykonávané v prostredí I.CA. Na strane klienta sa využíva komponent I.CA, ktorý zaisťuje získanie dát (elektronický podpis a ďalšie), ktoré sú potrebné pre realizáciu overenia. Podpísaný dokument (tj. obsah dokumentu), ktorého podpis sa overuje, nikdy neopustí prostredie klienta.

Výstupom služby je stav overenia s nasledujúcimi informáciami:

 • platný / neplatný podpis / nemožno overiť + dôvod, prečo nemožno overiť alebo prečo bol podpis neplatný

 • čas, ku ktorému overenie prebehlo

 • zdroj času (parameter zadaný užívateľom, čas prijatia žiadosti)

 • dáta, na základe ktorých bolo overenie vykonané (OCSP, CRL)

 • legislatívny typ podpisu (kvalifikovaný / uznávaný)

 • či bol kvalifikovaný certifikát (resp. privátny kľúč) generovaný a uložený na QESigCD

 • výsledok overenia certifikátu

 • hash overovaných dát a ďalšie informácie.

Stav overenia má charakter odpovede v definovanej štruktúre (xml dáta), vhodné pre automatizované spracovanie. Odpoveď je elektronicky podpísaná a zasielaná automaticky on-line.