D.Convert - Zaručená konverzia

  • Doba platnosti licencie

600,00 € 600,00 € 600.0 EUR bez DPH

0,00 € bez DPH

Táto kombinácia neexistuje.


Typ platby:

Pridať do košíka

Aplikácia D.Convert slúži na zabezpečenie zaručenej konverzie dokumentov. Pre realizáciu zaručenej konverzie je nevyhnutné disponovať elektronickými časovými pečiatkami.


D.Convert - Zaručená konverzia

Konverzia z L2E a E2L podoby

Aplikácia slúži na zabezpečenie prevodu medzi listinnou formou a elektronickými formami dokumentov. Dokumenty s rôznymi formátmi tak nadobúdajú rovnaké právne účinky a môžu byť použité na právne účely ako pôvodný dokument. Konverziu môžu vykonávať oprávnené osoby. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Aplikácia umožňuje konverziu listiny do elektronickej formy a konverziu dokumentu z elektronickej do listinnej formy. 

Pre realizáciu zaručenej konverzie je potrebné disponovať prístupom k službe kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky a prístupom k službe kvalifikovaného overenia elektronického podpisu (viď nižšie alternatívne produkty). 

Funkčná špecifikácia

Viac informácií

Inštalovať 

Novinky