Postup pridania/výmeny licencie v aplikácii D.Convert

Postup pridania/výmeny licencie v aplikácii D.Bulk Signer - verzie Start, Standard, Premium

Postup pridania/výmeny licencie v aplikácii eDeskReader

Postup pridania/výmeny licencie v aplikácii D.PDF Signer