Kvalifikovaný mandátny certifikát

  24,00 € 24,00 € 24.0 EUR bez DPH

  24,00 € bez DPH

  Táto kombinácia neexistuje.


  *Maximálny počet ks pre vybraný produkt!

  Platnosť mandátnych certifikátov je 1 rok od vystavenia s možnosťou ich elektronickej obnovy po roku na ďalšie obdobie.


  Pred pridaním do košíka je potrebné prihlásiť sa!

  Kvalifikovaný mandátny certifikát pre elektronický podpis (ePodpis)


  Naše kvalifikované mandátne certifikáty pre ePodpis spĺňajú všetky požiadavky dané zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (eIDAS). V spojení s čipovou kartou radu Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), ho možno používať pre vytváranie tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS. 

  V kvalifikovaných mandátnych certifikátoch sú uvádzané informácie o:

  • pridelenom rozsahu oprávnení na konanie, ktoré má udelené držiteľ certifikátu, 

  • mandatárovi,

  • mandantovi (subjekt, ktorý tento mandát udelil a v mene ktorého mandatár koná). 

  Kvalifikované mandátne certifikáty sú využívané všade tam, kde v rámci vytvoreného podpisu dokumentu je dôležité mať k dispozícii informácie o rozsahu oprávnenia podpisujúcej osoby v prípade, že je tento rozsah oprávnení (mandát) špecificky ohraničený typom mandátu.

  Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné vystaviť kvalifikovaný mandátny certifikát je špecifikovaný NBÚ SR.

  AKO ZÍSKAM KVALIFIKOVANÝ MANDÁTNY CERTIFIKÁT PRE ePODPIS?

  1. zakúpte si čipovú kartu radu Starcos

  2. dohodnite si termín na registračnej autorite v sídle spoločnosti DTCA kvôli overeniu totožnosti žiadateľa, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu (vzor plnej moci)

  V prípade záujmu o vystavenie kvalifikovaného mandátneho certifikátu v sídle Vašej spoločnosti si môžete objednať službu výjazdu mobilnej registračnej autority. 

  DOKUMENTY POTREBNÉ K VYSTAVENIU KVALIFIKOVANÉHO MANDÁTNEHO CERTIFIKÁTU

  • občiansky preukaz (pas), 

  • druhý doklad totožnosti (napr. vodičský preukaz, karta zdravotnej poisťovne),

  • doloženie existencie spoločnosti,

  • dokumenty preukazujúce oprávnenosť vystavenia konkrétneho mandátneho certifikátu podľa špecifikácie NBÚ SR (menovací dekrét, zmluva, atď.).

  Podrobné informácie k certifikátom sú k dispozícii v Certifikačnej politike.