Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis

  19,90 € 19,90 € 19.900000000000002 EUR bez DPH

  19,90 € bez DPH

  Táto kombinácia neexistuje.


  *Maximálny počet ks pre vybraný produkt!

  Platnosť kvalifikovaných certifikátov je 1 rok od vystavenia s možnosťou ich elektronickej obnovy po roku na ďalšie obdobie.


  Pred pridaním do košíka je potrebné prihlásiť sa!

  Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis (ePodpis)


  Naše kvalifikované certifikáty pre ePodpis spĺňajú všetky požiadavky dané zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (eIDAS). V spojení s čipovou kartou radu Starcos a používateľskou aplikáciou I.CA SecureStore, ktoré sú certifikované ako kvalifikovaný prostriedok pre vytváranie elektronických podpisov (QESCD), ho možno používať pre vytváranie tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu podľa eIDAS. 

  AKO ZÍSKAM KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT PRE ePODPIS?

  1. zakúpte si čipovú kartu radu Starcos,

  2. dohodnite si termín na registračnej autorite v sídle spoločnosti DTCA kvôli overeniu totožnosti žiadateľa, prípadne na tento úkon splnomocnite inú fyzickú osobu (vzor plnej moci)

  V prípade záujmu o vystavenie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti si môžete objednať službu výjazdu mobilnej registračnej autority. 

  DOKUMENTY POTREBNÉ K VYSTAVENIU KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU

  Kvalifikovaný certifikát pre fyzickú osobu

  • občiansky preukaz (pas), 

  • druhý doklad totožnosti (napr. vodičský preukaz, karta zdravotnej poisťovne).

  Kvalifikovaný certifikát pre ponikateľa

  • 2 preukazy totožnosti (viď vyššie),

  • doloženie existencie spoločnosti.

  Kvalifikovaný certifikát pre zamestnanca

  • 2 preukazy totožnosti (viď vyššie),

  • doloženie existencie spoločnosti,

  • potvrdenie o zamestnaneckom pomere potvrdenie musí byť opatrené úradne overeným podpisom osoby s právom rokovania za príslušného zamestnávateľa (vzor). V prípade, že máte s DTCA uzatvorenú zmluvu o obchodnej spolupráci, tak povinnosť úradne overeného podpisu sa Vás netýka.

  Podrobné informácie k certifikátom sú k dispozícii v Certifikačnej politike.