D.Bulk Signer - Standard

  • Doba platnosti licencie

6,49 € 6,49 € 6.49 EUR bez DPH

0,00 € bez DPH

Táto kombinácia neexistuje.


Typ platby:

Pridať do košíka

Aplikácia slúži na podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.


D.Bulk Signer - Standard

Podpis elektronických dokumentov

Aplikácia podpisuje jednotlivo elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Pomocou KEP je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. takýto elektronický podpis v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné jeho použitie pri niektorých úkonoch uskutočňovaných v rámci komunikácie s orgánmi verejnej moci a komerčným sektorom. KEP elektronického dokumentu zabezpečuje:

  1. autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,

  2. integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,

  3. nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.

Aplikácia umožňuje podpis dokumentu/dokumentov viacerými stranami, tzn. pridať ďalšie podpisy k podpísanému dokumentu/dokumentom. Pri každom podpise vyžaduje zadať autorizačné kódy, používateľ má možnosť hromadného označenia dokumentov. Pri podpise viacerých dokumentov, aplikácia vyžiada opakovane zadať PIN kód pre každý podpisAplikácia zabezpečuje evidenciu prípadných chýb vznikajúcich pri podpisovaní formou ukladania reportu do súboru.

Podporované formáty: PDF, PDF/A, TXT, PNG, XML formuláre.

Viac informácií

Inštalovať