D.Bulk Signer - Premium

  • Doba platnosti licencie

169,00 € 169,00 € 169.0 EUR bez DPH

0,00 € bez DPH

Táto kombinácia neexistuje.


Typ platby:

Pridať do košíka

Aplikácia slúži na hromadné podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.


D.Bulk Signer - Premium

Podpis elektronických dokumentov hromadne 


Aplikácia podpisuje hromadne elektronické dokumenty kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Pomocou KEP je možné elektronicky realizovať právne úkony, ktoré v papierovom svete vyžadujú písomnú formu (§ 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník), t. j. takýto elektronický podpis v tomto prípade nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné jeho použitie pri niektorých úkonoch uskutočňovaných v rámci komunikácie s orgánmi verejnej moci a komerčným sektorom. KEP elektronického dokumentu zabezpečuje:

  1. autenticitu – možno jednoznačne overiť identitu subjektu, ktorý podpis vytvoril,

  2. integritu – možno preukázať, že po podpísaní dokumentu nedošlo k žiadnej úmyselnej alebo neúmyselnej zmene obsahu dokumentu, aký bol v čase jeho podpisovania,

  3. nepopierateľnosť – autor nemôže tvrdiť, že nevyhotovil daný podpis elektronického dokumentu.

Aplikácia okrem hromadného podpisovania dokumentov umožňuje podpis dokumentu/dokumentov viacerými stranami, tzn. pridať ďalšie podpisy k podpísanému dokumentu/dokumentom. Pri hromadnom podpise vyžaduje zadať autorizačné kódy 1x. Používateľ má možnosť hromadného označenia dokumentov. Pri podpise viacerých dokumentov, si aplikácia vyžiada zadať 1x autorizačné kódy pre podpis označených dokumentov. Aplikácia zabezpečuje evidenciu prípadných chýb vznikajúcich pri podpisovaní formou ukladania reportu do súboru.

Podporované formáty: PDF, PDF/A, TXT, PNG, XML formuláre.

Viac informácií 

Inštalovať