DITEC Commerce s.r.o. Odoo verzia 13.0+e-20200716

Informácia o DITEC Commerce s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Enterprise website builder
Fakturácia
Faktúry & platby
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Účtovníctvo
Manage financial and analytic accounting
eCommerce
Sell your products online
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Diskusie
Chat, mail gateway and private channels
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Kalendár
Schedule employees' meetings
Live Chat
Chat with your website visitors

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Account Automatic Transfers Demo Data
Všeobecné - Účtovníctvo