Videohovor ako súčasť každodennej komunikácie

Dobrý deň.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zúčastniť sa krátkeho dotazníka o využívaní videohovoru v každodennej komunikácií.


Údaje z tohto dotazníka budú v zmysle GDPR použité na účely tohto dotazníka.


Začať prieskum