Kvalifikovaný mandátny certifikát pre elektronický podpis

  24,00 € 24,00 € 24.0 EUR bez DPH

  24,00 € bez DPH

  Táto kombinácia neexistuje.


  Typ platby:

  *Maximálny počet ks pre vybraný produkt!

  Platnosť kvalifikovaných mandátnych certifikátov je 1 rok od vystavenia s možnosťou ich elektronickej obnovy po roku na ďalšie obdobie.


  Pred pridaním do košíka je potrebné prihlásiť sa!

  Kvalifikovaný mandátny certifikát pre elektronický podpis (nie pre eID)


  V rámci skupiny kvalifikovaných certifikátov sú vydávané kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis a/alebo kvalifikované mandátne certifikáty pre elektronický podpis. Platnosť kvalifikovaných certifikátov je 1 rok od vystavenia s možnosťou ich elektronickej obnovy po roku na ďalšie obdobie. 

  V kvalifikovaných certifikátoch sú uvádzané informácie ako meno a priezvisko a/alebo názov spoločnosti. Kvalifikované certifikáty sú určené pre komunikáciu občanov s orgánmi verejnej moci, súčasne sa využívajú aj pre komerčné účely. Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis je možné využiť na vytváranie elektronického podpisu a jeho overovania. Iné využitie, ako je napríklad šifrovanie správ, je obmedzené legislatívou.

  V kvalifikovaných mandátnych certifikátoch pre elektronický podpis sú uvádzané informácie o mandatárovi a tiež o pridelenom rozsahu oprávnení na konanie, ktoré má udelené držiteľ certifikátu a o mandantovi, tj. o subjekte, ktorý tento mandát udelil a v mene ktorého mandatár koná. Kvalifikované mandátne certifikáty sú využívané všade tam, kde v rámci vytvoreného podpisu dokumentu je dôležité mať k dispozícii informácie o rozsahu oprávnenia podpisujúcej osoby v prípade, že je tento rozsah oprávnení (mandát) špecificky ohraničený typom mandátu.

  Zoznam oprávnení, pre ktoré je možné vystaviť kvalifikovaný mandátny certifikát je špecifikovaný NBÚ SR.