Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať

  30,00 € 30,00 € 30.0 EUR bez DPH

  30,00 € bez DPH

  Táto kombinácia neexistuje.


  *Maximálny počet ks pre vybraný produkt!

  Platnosť kvalifikovaných certifikátov je 1 rok od vystavenia s možnosťou ich elektronickej obnovy po roku na ďalšie obdobie.


  Pred pridaním do košíka je potrebné prihlásiť sa!

  Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať


  Naše kvalifikované certifikáty pre elektronickú pečať (ePečať) spĺňajú všetky požiadavky pre vytváranie kvalifikovaných elektronických pečatí v súlade so zákonom č. 272/2016 Z.z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a nariadením č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS). 

  Kvalifikované certifikáty pre ePečať sú vydávané právnickým osobám alebo orgánom verejnej moci, vždy na hardvérové zariadenie. Na rozdiel od kvalifikovaných elektronických podpisov sú určené pre zabezpečenie integrity dát a správnosti dát, s ktorými sú spojené.

  Kvalifikované certifikáty pre ePečať možno použiť pre:

  • vytváranie kvalifikovaných elektronických pečatí,

  • overovanie kvalifikovaných elektronických pečatí.

  V prípade záujmu o vystavenie kvalifikovaného certifikátu v sídle Vašej spoločnosti si môžete objednať službu výjazdu mobilnej registračnej autority. 

  DOKUMENTY POTREBNÉ K VYSTAVENIU KVALIFIKOVANÉHO CERTIFIKÁTU

  Právnická osoba/orgán verejnej moci

  • občiansky preukaz (pas),

  • druhý doklad totožnosti (napr. vodičský preukaz, karta zdravotnej poisťovne),

  • doloženie existencie spoločnosti,

  • dokument oprávňujúci konanie za spoločnosť (vzor plnej moci na zastupovanie spoločnosti).

  Podrobné informácie k certifikátom sú k dispozícii v Certifikačnej politike.