Bezplatný licenčný kľúč k aplikácii D.Bulk Signer - START

Odoo • Obrázok a text

Pre získanie bezplatného licenčného kľúča je potrebné:

  • produkt vložiť do košíka,

  • dokončiť objednávku,

  • zadať registračné údaje a

  • potvrdiť nákup.

Následne Vám bude na uvedený email v registrácii doručený bezplatný licenčný kľúč. Doba platnosti licenčného kľúča je 12 mesiacov od dátumu vystavenia.

Potvrdením objednávky udeľujete súhlas a beriete na vedomie, že spoločnosť DITEC Commerce s.r.o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom súvisiacej budúcej marketingovej komunikácie.