D.Convert - Zaručená konverzia

600,00 EUR bez DPH 600.0 EUR

0,00 EUR

Pre kúpu produktu je potrebná registrácia

Pridať do košíka

Aplikácia D.Convert slúži na zabezpečenie zaručenej konverzie dokumentov.


D.Convert - Zaručená konverzia

Konverzia z L2E a E2L podoby

Aplikácia slúži na zabezpečenie prevodu medzi listinnou formou a elektronickými formami dokumentov. Dokumenty s rôznymi formátmi tak nadobúdajú rovnaké právne účinky a môžu byť použité na právne účely ako pôvodný dokument. Konverzia môžu vykonávať oprávnené osoby. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Aplikácia umožňuje konverziu listiny do elektronickej formy a konverziu dokumentu z elektronickej do listinnej formy. Takisto umožňuje konverziu elektronického dokumentu do elektronického dokumentu v inom formáte.

Viac informácií

Inštalovať 

Novinky