Aktualizácia Vyhlášky

26.2.2021

Aktualizácia VYHLÁŠKY Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z 12. februára 2021 o zaručenej konverzii TU.

Vyhlásené: 17. 02. 2021_Časová verzia predpisu účinná od: 01. 03. 2021 do: 28. 02. 2022.