Postup výmeny licencie pre produkt D.Convert

Prihláste sa do aplikácie D.Convert a pripravte si nový licenčný kľúč.

  1. Otvorte záložku "O aplikácií" a kliknite na tlačidlo "Licencia"

Odoo text a obrázkový blok

 2. Kliknite na tlačidlo "Pridať"

Odoo obrázok a textový blok

 3. Zadajte nový licenčný kľúč a kliknite na tlačidlo "Aktivovať"

Odoo obrázok a textový blok

4. Novú licenciu máte aktívnu

5. Overenie aktívnych licencií vykonáte kliknutím na tlačidlo "Licencia"

6. Skontrolujte platnosť a stav licencie. Nová licencia má stav "PLATNÁ". Ak máte v aplikácií viacero licencií, odporúčame starú licenciu odstrániť alebo môžete požiadať o presun na iné zariadenie