Zaručená konverzia dokumentov

Aplikácie

Aplikácia na konverziu dokumentov z listinnej do elektronickej podoby a z elektronickej do listinnej podoby

Príslušenstvo

Príslušenstvo k vykonaniu zaručenej konverzie

Služby

Kvalifikované a ostatné služby


Zaručená konverzia v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o e-Governmente  slúži na zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument. Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právn e účely takisto ako pôvodný dokument.

Zaručená konverzia sa vykonáva ako konverzia:

  • dokumentu z elektronickej formy do listinnej formy,
  • dokumentu z listinnej formy do elektronickej formy,


      Späť na katalóg produktov