Odoo • Image and Text

CISCO bezpečná spolupráca

Pracujte na diaľku alebo z domu. Zostaň pripojený.

V súčasnosti dochádza k bezprecedentnému nárastu vzdialenej práce na celom svete z dôvodu okolností vyplývajúcich z COVID-19 (Koronavírusová choroba). Ak sa od vás požaduje, aby ste pracovali na diaľku - sme tu, aby bol váš tím pripojený k akémukoľvek zariadeniu, čo vám umožní pokračovať v práci kdekoľvek.

Odoo • Image and Text

D.Bulk Sender

Hromadné zasielanie elektronických správ.

Aplikácia, ktorá odošle dávku dokumentov prostredníctvom rozhrania ÚPVS.

Odoo • Image and Text

D.Validation Modul

Overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov.

Riešenie validačného modulu v infraštruktúre zákazníka, prostredníctvom ktorého systémy zákazníka využívajú služby časových pečiatok a overenia elektronického podpisu (bežiace služby v infraštruktúre poskytovateľa služby) v infraštruktúre zákazníka. Samotný modul súčinní s komponentami dViewer/eIDAS v infraštruktúre zákazníka.

Metóda overenia použitím DVM asynchrónne oznamuje výsledky predbežného/úplného overenia KEP získané službou "Služba overenia podpisu", poskytovanou firmou Ditec, a.s.

Výsledok predbežného overenia je odosielaný, ak stav aspoň jednej autorizácie je predbežne platná a zároveň stav všetkých ostatných autorizácií je platná, neplatná, predbežne platná alebo neoveriteľná.  Výsledok úplného overenia je odosielaný, ak stav všetkých autorizácií je platná, neplatná alebo neoverená.

DVM modul komunikuje s okolitými systémami cez WDSL rozhranie.