Naše aplikácie pre elektronický podpis

D.Bulk Signer

Aplikácia slúži na podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným  elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.
Aplikácia je dostupná v 3 verziách:

Start

   0 € 

bez DPH

 • Prezeranie elektronických dokumentov
 • Jednoduché zobrazenie elektronických  podpisov
 • Podporované formáty:  ASIC, XAdES, PAdES. 
 • Rozšírenie o podpisovanie elektronických dokumentov

Standard

 od 6,49 €

bez DPH

 • Prezeranie elektronických dokumentov
 • Jednotlivé podpisovanie elektronických dokumentov
 • Podpis dokumentu viacerými stranami
 • Zadávanie autorizačného kódu pri každom podpise 

Premium

od169 €

bez DPH

 • Prezeranie elektronických dokumentov
 • hromadné podpisovanie elektronických dokumentov
 • Pridanie ďalších podpisov k elektronickému dokumentu
 • 1x zadávanie autorizačného kódu

Integrácia do vášho systému!

D.PDF Signer

Aplikácia D.PDF Signer slúži na podpis PDF dokumentov. Pri elektronickej komunikácii je tento podpis rovnocenný vlastnoručnému podpisu.

D.PDF Signer

 od 15,49 €

bez DPH

 • Vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu pre dokumenty typu PDF
 • Elektronický podpis je rovnocenný vlastnoručnému podpisu
 • Podpis je pokladaný za overený
 • Možnosť pripojenia elektronickej časovej pečiatky