eDesk Reader


Aplikácia vám zabezpečí kompletnú automatizáciu prístupu, preberania a spracovania prijatých správ v elektronickej schránke. Prístup do elektronickej schránky prostredníctvom aplikácie eDeskReader - Standard v plnej miere nahrádza potrebu prístupu oprávnenej osoby subjektu do elektronickej schránky na portáli www.slovensko.sk. K aplikácii je potrebné si zakúpiť autentifikátor/certifikát pre prístup do elektronickej schránky (1. certifikát). Autentifikátor je neoddeliteľnou súčasťou produktu eDeskReader - Standard

Klient

od 4,47 €

bez DPH

 • Bez potreby prihlasovania sa do účtu pomocou eID karty a čítačky

 • Časový harmonogram sťahovania správ

 • Možnosť integrácie eDeskReader k už existujúcim riešeniam

Standard

od 11,99 €

bez DPH

 • Kompletná automatizácia prístupu k elektronickej schránke
 • Preberanie a spracovanie prijatých správ
 • Prístup do elektronickej schránky bez potreby občianskeho preukazu s čipom.

Autentifikátor

 24,- € 

bez DPH

 • (1. certifikát) Umožňuje zriadenie prístupu do elektronickej schránky. 
 • Neoddeliteľná súčasť produktu eDeskReader - Standard.
 • Platnosť až 24 mesiacov

D.Bulk Sender

Aplikácia, ktorá odosiela elektronické správy do elektronických schránok používateľov na ÚPVS. Umožňuje tiež hromadné zasielanie pripravených správ cez rozhrania ÚPVS. Používať ho môžu právnické osoby. Je inštalovaný a prevádzkovaný na pracovnej stanici, pričom podporované prevádzkové prostredie je MS Windows. 

D.Bulk Sender

od 34,90 €

bez DPH

 • Odosielanie elektronických správ do elektronických schránok na portáli www.slovensko.sk
 • Hromadné zasielanie pripravených správ
 • Pre právnické osoby