Naša aplikácia pre zaručenú konverziu


D.Convert - Zaručená Konverzia

Aplikácia slúži na zabezpečenie prevodu medzi listinnou formou a elektronickými formami dokumentov. Dokumenty s rôznymi formátmi tak nadobúdajú rovnaké právne účinky a môžu byť použité na právne účely ako pôvodný dokument. Konverziu môžu vykonávať oprávnené osoby. Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby. Aplikácia umožňuje konverziu listiny do elektronickej formy a konverziu dokumentu z elektronickej do listinnej formy. 

D.Convert

 od 58,99 €

bez DPH

  • Konverzia dokumentov
  • Z listinnej formy do elektronickej alebo z elektronickej formy do listinnej 
  • Dokumenty nadobúdajú rovnaké právne účinky
  • Žiadateľom o službu konverzie môžu byť fyzické alebo právnické osoby
  • Potrebný prístup k službe elektronických časových pečiatok a overenia elektronického podpisu